ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • รายละเอียด
  • รายละเอียด
  • รายละเอียด
  • วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา”
  • วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา”
  • วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา”

3 latest publications of the Department | ดูทั้งหมด


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
เว็บไซต์: https://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo