ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2557
ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 13 เรื่อง

1. P. Outapa , [co] Sarawut Thepanondh
Development of Air Toxic Emission Factor and Inventory of On-road Mobile Sources
Journal = Air, Soil and Water Research Jan. 2014;7 () :1-10

2. Sarawut Thepanondh , Nittaya Jitbantoung
Assimilative Capacity Analysis of Air Pollutants over the Dawai Industrial Complex
Journal = International Journal of Environmental Science and Development Apr. 2014;5 (2) :161-164  

3. Jaeraya Ruangkawsakun , Sarawut Thepanondh
Air Assimilative Capacity for Sulfur Dioxide and Nitrogen Dioxide: Case Study the Eastern Region of Thailand
Journal = International Journal of Environmental Science and Development Apr. 2014;5 (2) :187-190

4. Waewta Khantee , Sarawut Thepanondh
Source Apportionment Analysis of Airborne Volatile Organic Compounds in Maptaphut, Thailand
Journal = International Journal of Environmental Science and Development Apr. 2014;5 (2) :191-196

5. Apaporn Ruchiraset , [co] Sopa Chinwetkitvanich
Estrogens Removal by Sludge from Enhance Biological Phosphorus Removal System
Journal = Advanced Materials Research May 2014;931 () :246-250 

6. Manaporn Wongsoonthornchai , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon
Estimating Mercury Flows through Thermometers and Sphygmomanometers in Healthcare Facilities in Thailand on the Basis of a Material Flow Analysis
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931 () :629-634 

7. Jutamas Khaosang , [co] Sarawut Thepanondh
Emission of Oxide of Nitrogen from Household Activity in Rayong Province, Thailand
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931 () :655-659

8. Thanasorn Wimolrattanasil , [co] Sarawut Thepanondh
Emission factor of VOCs from non-point source : Case study of chemical laboratory
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931 () :660-664

9. Wisit Thongkum , [co] Sarawut Thepanondh
Impact of fuel switching to the level of air toxic and its potential health impact in Bangkok, THAILAND
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931 () :671-675

10. Totsporn Shutiwat , Sopa Chinwetkitvanich Duangta Kitkeaw , [co] Poranee Pataranawat
Environmental risk assessment of Mn, Cu and Fe in the lam takhong reservoir, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
Journal = Advanced Materials Research May. 2014;931 () :727-732

11. W. Jinsart , Sarawut Thepanondh
Effects of Climate Change on Heat Accumulation and Precipitation in Thailand
Journal = International Journal of Environmental Science and Development Aug. 2014;5 (4) :340-343

12. A. Worasaen , [co] Suwisa Mahasandana
Coastal Suspended Sediment Concentration Estimation using THEOS Satellite Imagery on the Chao Phraya River Mouth, Thailand
Journal = International Journal of Geoinformatics Dec. 2014;10 (4) :59-67

13. Anwar Mallongi , Sopa Chinwetkitvanich , Poranee Pataranawat
Assesing The Risks of Mercury Contamination In Terrestrial Systems At Artisanal Buladu Gold Mine In Gorontalo Province, Indonesia
Journal = Advances in Environmental Biology 2014;8 (15) :25-32

 

ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2557


ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง

1. ธีรวิทย์ ปูผ้า[Teerawit Poopa] , บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล , วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ , ประเสริฐ ภวสันต์
การกระจายตัวของตะกั่วในพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนคลิตี้
Journal = Environmental Journal Oct.-Dec. 2014;18 (4) :41-47