ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2561
ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 7 เรื่อง

1. Duanpen Sirithian a,b & Sarawut Thepanondh a,b & Melanie L. Sattler c & Wanna Laowagul d
Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand
Journal =
Atmospheric Environment Volume 176, March 2018, Pages 179–187

2. Nipapun Kungskulniti,1,2 Naowarut Charoenca,1,2,* Stephen L.Hamann,3 Siriwan Pitayarangsarit,3 andJeremiah Mock,4
Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action.
Journal = . 2018 Apr; 15(4): 630. doi: 10.3390/ijerph15040630

3. Duangta Kitkaew 1,2, Athit Phetrak 3, Sumate Ampawong 4, Rachaneekorn Mingkhwan 3, Doungkamon Phihusut 5, Kamolnetr Okanurak 3, and Chongrak Polprasert 6
Fast and Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water by Iron Oxide Particles
Journal = Environment and Natural Resources Journal 2018; 16(1): 91-100

4. Pantitcha Outapa a,b, Sarawut Thepanondh a,b, Akira Kondo c, and Natchanok Pala-En d
Development of air pollutant emission factors under real-world truck driving cycle
Journal =
International Journal of Sustainable Transportation Volume 12, 2018 - Issue 6

5. B.Suyamud a, P.Thiravetyan b, B.Panyapinyopol a,c, D.Inthorn c,d
Dracaena sanderiana endophytic bacteria interactions: Effect of endophyte inoculation on bisphenol A removal.
Journal = Ecotoxicology and Environmental Safety Volume 157, 15 August 2018, Pages 318-326

6. Nuchnapa Prathumchai a, Chongchin Polprasert b,d, Andrew J. Englande Jr. c
Phosphorus distribution and loss in the livestock sector – The case of Thailand
Journal = Resources, Conservation and Recycling Volume 136, September 2018, Pages 257-266

7. Wissawa Malakan, Jutarat Keawboonchu, Sarawut Thepanondh
Comparison of AERMOD Performanceusing Observed and Prognostic Meteorological Data
Journal = EnvironmentAsia 11(2) (2018) 38-52