ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2561
ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 11 เรื่อง

1. Duangta Kitkaew 1,2, Athit Phetrak 3, Sumate Ampawong 4, Rachaneekorn Mingkhwan 3, Doungkamon Phihusut 5, Kamolnetr Okanurak 3, and Chongrak Polprasert 6
Fast and Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water by Iron Oxide Particles
Journal = Environment and Natural Resources Journal 2018; 16(1): 91-100

2. Sara Arporn , Tomohiro Ishimaru , Kunio Hara , Suwisa Mahasandana
Considering the effects of ambient particulate matter on the lung function of motorcycle taxi drivers in Bangkok, Thailand
Journal of the Air and Waste Management Association Jan. 2018;68 (2) :139-145

3.Duanpen Sirithian a,b & Sarawut Thepanondh a,b & Melanie L. Sattler c & Wanna Laowagul d
Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand
Journal =
Atmospheric Environment Volume 176, March 2018, Pages 179–187

4. Nipapun Kungskulniti,1,2 Naowarut Charoenca,1,2,* Stephen L.Hamann,3 Siriwan Pitayarangsarit,3 andJeremiah Mock,4
Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action.
Journal = Int J Environ Res Public Health. 2018 Apr; 15(4): 630. doi: 10.3390/ijerph15040630

5. Wantanee Phanprasit , Maytiya Muadchim , Jeongim Pak , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Suphaphat Kwonpongsagoon , Sara Arporn
Mercury health risk assessment among petrochemical workers in Rayong Province, Thailand
Human and Ecological Risk Assessment May. 2018; inpress

6. Pantitcha Outapa a,b, Sarawut Thepanondh a,b, Akira Kondo c, and Natchanok Pala-En d
Development of air pollutant emission factors under real-world truck driving cycle
Journal = International Journal of Sustainable Transportation Volume 12, 2018 - Issue 6

7. B.Suyamud a, P.Thiravetyan b, B.Panyapinyopol a,c, D.Inthorn c,d
Dracaena sanderiana endophytic bacteria interactions: Effect of endophyte inoculation on bisphenol A removal.
Journal = Ecotoxicology and Environmental Safety Volume 157, 15 August 2018, Pages 318-326

8. Nuchnapa Prathumchai a, Chongchin Polprasert b,d, Andrew J. Englande Jr. c
Phosphorus distribution and loss in the livestock sector – The case of Thailand
Journal = Resources, Conservation and Recycling Volume 136, September 2018, Pages 257-266

9. Wissawa Malakan, Jutarat Keawboonchu, Sarawut Thepanondh
Comparison of AERMOD Performanceusing Observed and Prognostic Meteorological Data
Journal = EnvironmentAsia 11(2) (2018) 38-52

10. Nipapun Kungskulniti, Siriwan Pitayarangsarit, Stephen L. Hamann
Stakeholder's Assessment of the Awareness and Effectiveness of Smoke-free Law in Thailand
International journal of Health Policy and Management Doi 10.1517/ijkhpm 2018.47

11. Paradee Kodcharin, Udorn Youngchuay, Sopa Chinwetkitvanich
Natural radioactivity in groundwater in phra nakhon si ayutthaya province
Applied Environmental Research App.Envi.Res.40 (3): 11-18