ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


3 latest publications of the Department | ดูทั้งหมด


ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า | ดูทั้งหมด


0
counter icon

ก่อตั้ง พ.ศ. 2491

0
counter icon

นักศึกษาปริญญาโท

0
counter icon

นักศึกษาปริญญาเอก

0
counter icon

งานวิจัยตีพิมพ์ 5 ปี

0
counter icon

รางวัลและความผูกพัน

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8540
เว็บไซต์: https://phse.ph.mahidol.ac.th
Follow us: SanitaryEngineering

footer logo